Aktualizace přihlášek a informace o platbě členských příspěvků na sezonu 2022 – 2023

Aktualizované přihlášky najdete na zde.

Členský příspěvek na rok 2022–2023 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Za podzim 2022 se příspěvky vybírají do 30. 10. 2022.

Za druhé a další dítě v oddíle je stanovena částka 2500,- Kč.

Hledáme nové rozhodčí

Náš oddíl má povinnost získat 2 nové rozhodčí (starší 15 let). Nemáte ve svém okolí někoho, kdo by se chtěl rozhodčím stát? Děkujeme předem za pomoc.

Výpis z předpisu povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí pro soutěžní ročník 2022-2023
Tímto předpisem je stanovena obecná povinnost oddílu, jehož družstva startují v určitých soutěžích, mít vyškolené
rozhodčí. Tento předpis je vydáván za účelem zajištění průběhu všech soutěží.
1. Každý oddíl je povinen mít jednoho vyškoleného rozhodčího za:
– druhé družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží;
– čtvrté družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží;

Školení rozhodčích nováčků pro sezónu 2022/2023. Školení se uskuteční v úterý 11. 10. 2022. v 17:00

Jilemnice 2022 – 3. den 16. 8. 2022

Třetí den jsme se po rozcvičce a snídani přesunuli do haly, kde jsme se věnovali střelbě, přihrávkám, hře 2 :2. Po obědě a poledním klidu jsme si šli zahrát softbal a kluci si dali kondiční trénink. Po večeři jsme se opět věnovali střelbě a protažení s pomocí válců a baletního cvičení. Po druhé večeři rybičkové pomazánce jsme se odebrali ke spánku.

Fotogalerie třetí den 16. 8. 2022

Jilemnice 2022 – 2. den 15. 8. 2022

Druhý den začal opět výběhem. Po nezbytné hygieně a snídani jsme vyrazili na testy ke škole. Absolvovali jsme sadu testů: 5x 10, skok daleký z místa, 2x 20 metrů, 4 * 45 sec s florbalkou.

Odpoledne jsme měli hry se světýlky a kroužky. Vyzkoušeli jsme si rukavice na soft a po večeři a odpočinku jsme měli ještě 2 testy „Osmičku“ a I llinois agility s florbalkou.  Pak už jenom sprch, druhá večeře a spát.

Fotogalerie druhý den 15. 8. 2022

Jilemnice 2022 – 1. den 14. 8. 2022

První den začínáme beze změny, rozcvičkou, snídaní a potom jdeme do haly. V haly jsme se věnovali základním dovednostem a měli jsme s tím trošku víc problémů, protože jsme nedrželi hole v ruce dva měsíce. Po poledním klidu odpočinku jsme vyrazili na louku, kde jsme měli různé hry. Po večeři jsme si dali první z testů :  llinois agility bez florbalky.   A opět druhá večeře a spát.

Fotogalerie první den 14. 8. 2022