Hledáme nové rozhodčí

Náš oddíl má povinnost získat 2 nové rozhodčí (starší 15 let). Nemáte ve svém okolí někoho, kdo by se chtěl rozhodčím stát? Děkujeme předem za pomoc.

Výpis z předpisu povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí pro soutěžní ročník 2022-2023
Tímto předpisem je stanovena obecná povinnost oddílu, jehož družstva startují v určitých soutěžích, mít vyškolené
rozhodčí. Tento předpis je vydáván za účelem zajištění průběhu všech soutěží.
1. Každý oddíl je povinen mít jednoho vyškoleného rozhodčího za:
– druhé družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží;
– čtvrté družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží;

Školení rozhodčích nováčků pro sezónu 2022/2023. Školení se uskuteční v úterý 11. 10. 2022. v 17:00