Aktualizace přihlášek a informace o platbě členských příspěvků na sezonu 2023 – 2024

Přihláška pro přípravku chlapci na  sezonu 2023 -2024

Přihláška pro přípravku holčičky na sezonu 2023 – 2024

Přihláška pro elévky na sezonu 2023 – 2024

Přihláška pro mladší žáky na sezonu 2023 – 2024

Přihláška pro mladší žákyně na sezonu 2023 – 2024

Přihláška pro starší žáky na sezonu 2023 – 2024

Přihláška pro starší žákyně na sezonu 2023 – 2024

Přihláška pro dorostenky na sezonu 2023 – 2024

mladší žákyně zaktivníme

Písemné materiály pro soustředění 2023

Písemné materiály pro soustředění 2023 – 1. turnus 13. 8 – 19. 8 2023 – malí:

Orientační seznam doporučených věcí

Zdravotní způsobilost dítěte – lékař

Bezinfekčnost – potvrzení rodičem

Písemné materiály pro soustředění 2023 – 2. turnus 20. 8 – 27. 8 2023 – velcí:

Orientační seznam doporučených věcí

Zdravotní způsobilost dítěte – lékař

Bezinfekčnost – potvrzení rodičem

Rozpis turnajů v sezoně 2023 – 2024

Rozpis turnajů pro dorostenky (narozené 2008–2009) a starší žákyně (narozené 2010 – 2011) v sezoně 2023 – 2024 (dorostenky 2009 mohou vypomoct i starším žákyním):

  1. 16.09.23 SO Dorostenky; 2. 07.10.23 SO Dorostenky; 3. 22.10.23 NE Dorostenky; 4. 04.11.23 SO Dorostenky; 5. 26.11.23 NE Dorostenky; 6. 09.12.23 SO Dorostenky; 7. 07.01.24 NE Dorostenky; 8. 20.01.24 SO Dorostenky; 9. 04.02.24 NE Dorostenky; 10. 17.02.24 SO Dorostenky; 11. 03.03.24 NE Dorostenky; 12. 17.03.24 NE Dorostenky; 1KPO. 06.04.24 SO Dorostenky; 1KPO. 07.04.24 NE Dorostenky;

 

  1. 23.09.23 SO Starší žákyně; 2. 08.10.23 NE Starší žákyně; 3. 21.10.23 SO Starší žákyně; 4. 18.11.23 SO Starší žákyně; 5. 03.12.23 NE Starší žákyně; 6. 17.12.23 NE Starší žákyně; 7. 13.01.24 SO Starší žákyně; 8. 10.02.24 SO Starší žákyně; 9. 25.02.24 NE Starší žákyně; 10. 09.03.24 SO Starší žákyně; 11. 24.03.24 NE Starší žákyně; 12. 13.04.24 SO Starší žákyně;

 

Rozpis turnajů pro mladší žákyně (narozené 2012–2013) a elévky (narozené 2014 – 2015) v sezoně 2023 – 2024 (elévky 2014 mohou vypomoct i mladším žákyním):

  1. 24.09.23 NE Mladší žákyně;2.08.10.23 NE Mladší žákyně; 3. 21.10.23 SO Mladší žákyně; 4. 12.11.23 NE Mladší žákyně; 5. 25.11.23 SO Mladší žákyně; 6. 10.12.23 NE Mladší žákyně; 7. 06.01.24 SO Mladší žákyně; 8. 21.01.24 NE Mladší žákyně; 9. 09.03.24 SO Mladší žákyně; 10. 07.04.24 NE Mladší žákyně;

 

  1. 08.10.23 NE Elévky; 2.21.10.23 SO Elévky; 3.05.11.23 NE Elévky; 4.02.12.23 SO Elévky; 5.17.12.23 NE Elévky; 6.13.01.24 SO Elévky; 7.28.01.24 NE Elévky; 8.02.03.24 SO Elévky; 9.23.03.24 SO Elévky; 10.13.04.24 SO Elévky;

Rozpis turnajů pro starší žáky v sezoně 2023 – 2024:

  1. 17.09.23 NE Starší žáci; 2. 30.09.23 SO Starší žáci; 3. 14.10.23 SO Starší žáci; 4. 05.11.23 NE Starší žáci; 5. 03.12.23 NE Starší žáci;6. 16.12.23 SO Starší žáci; 7. 14.01.24 NE Starší žáci; 8. 27.01.24 SO Starší žáci; 9. 18.02.24 NE Starší žáci; 10. 02.03.24 SO Starší žáci; 11. 17.03.24 NE Starší žáci; 12. 20.04.24 SO Starší žáci;

Rozpis turnajů pro elévy v sezoně 2023 – 2024:

  1. 24.09.23 NE Mladší žáci; 2. 07.10.23 SO Mladší žáci; 3. 22.10.23 NE Mladší žáci; 4. 11.11.23 SO Mladší žáci; 5. 26.11.23 NE Mladší žáci; 6. 09.12.23 SO Mladší žáci; 7. 07.01.24 NE Mladší žáci; 8. 20.01.24 SO Mladší žáci; 9. 10.03.24 NE Mladší žáci; 10. 06.04.24 SO Mladší žáci;

Rozpis turnajů pro elévy v sezoně 2023 – 2024:

  1. 30.09.23 SO Elévové; 2. 15.10.23 NE Elévové; 3. 04.11.23 SO Elévové; 4. 19.11.23 NE Elévové; 5. 03.12.23 NE Elévové; 6. 13.01.24 SO Elévové; 7. 28.01.24 NE Elévové; 8. 02.03.24 SO Elévové; 9. 24.03.24 NE Elévové; 10. 20.04.24 SO Elévové;

Rozpis turnajů pro přípravky v sezoně 2023 – 2024:

  1. 01.10.23 NE Přípravky; 2. 22.10.23 NE Přípravky; 3. 09.12.23 SO Přípravky; 4. 06.01.24 SO Přípravky; 5. 27.01.24 SO Přípravky; 6. 24.02.24 SO Přípravky; 7. 03.03.24 NE Přípravky; 8. 16.03.24 SO Přípravky; 9. 14.04.24 NE (možnost i 13.04.24 SO bude upřesněno) Přípravky; 10. 28.04.24 NE (možnost i 27.04.24 SO bude upřesněno) Přípravky;

Rozpis tréninků na sezonu 2023 – 2024

Rozpis tréninků pro období září 2023–červen 2024 florbalových družstev

Dobrý den, posílám Vám návrh rozpisu tréninků na novou sezonu od září 2023.

Kategorie přípravek a elévek narozených 2013 a mladší:

Dívky Kubková, Kleinová, Podroužková, Řehoř, Tůma:

Pondělí –florbalový trénink hala 15,30 – 17,00

Středa– florbalový trénink– hala 15,30 – 17,00

Čtvrtek – atletický trénink – tělocvična 15,30 – 17,00

Kategorie elévů narození 2013–2014 (2015):

Dívky Kubková, Koubová, Podroužková, Řehoř, Tůma:

Pondělí –florbalový trénink hala 15,30 – 17,00

Středa– florbalový trénink– hala 15,30 – 17,00

Čtvrtek – atletický trénink – tělocvična 15,30 – 17,00

Kategorie mladší žákyně narození 2012–2013:

Dívky Tůmová, Tůma, Podroužková, Kleinová, Řehoř, Tůma:

Úterý – florbalový trénink – hala 15,30 – 17,30

Středa – florbalový trénink – hala 17,00 – 19,00

Čtvrtek – atletický trénink – tělocvična 17,00 – 18,30

Kategorie mladší žáci narození 2012–2013:

Chlapci Vostárek, Coufal, Podroužková, Řehoř, Tůma:

Pondělí – florbalový trénink – hala 17,30 – 19,00

Úterý – florbalový trénink – hala 15,30 – 17,30

Čtvrtek – florbalový trénink – hala 17,00 – 19,00

Kategorie starší žáci narození 2010–2009:

Chlapci Mareš, Mareš:

Pondělí – atletický trénink – tělocvična 17,00 – 19,00

Úterý – florbalový trénink – hala 17,00 – 19,00

Čtvrtek – florbalový trénink – hala 17,00 – 19,00

Kategorie dorostenky a starší žactvo narození 2008–2011:

Dívky Tůma, Tůma:

Pondělí – florbalový trénink – hala 17,00 – 19,00

Středa – florbalový trénink – hala 17,00 – 19,00

Čtvrtek – kombinovaný trénink – hala 17,00 – 19,00

Brankářské tréninky pro narozené 2008–2012:

Jakubička:

Pondělí – gólmanský trénink – hala 17,00 – 19,00

Brankářské tréninky pro narozené 2013–2014:

Jakubička:

Středa – gólmanský trénink – hala 17,00 – 19,00

Aktualizace přihlášek a informace o platbě členských příspěvků na sezonu 2022 – 2023

Aktualizované přihlášky najdete na zde.

Členský příspěvek na rok 2022–2023 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Za podzim 2022 se příspěvky vybírají do 30. 10. 2022.

Za druhé a další dítě v oddíle je stanovena částka 2500,- Kč.

Hledáme nové rozhodčí

Náš oddíl má povinnost získat 2 nové rozhodčí (starší 15 let). Nemáte ve svém okolí někoho, kdo by se chtěl rozhodčím stát? Děkujeme předem za pomoc.

Výpis z předpisu povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí pro soutěžní ročník 2022-2023
Tímto předpisem je stanovena obecná povinnost oddílu, jehož družstva startují v určitých soutěžích, mít vyškolené
rozhodčí. Tento předpis je vydáván za účelem zajištění průběhu všech soutěží.
1. Každý oddíl je povinen mít jednoho vyškoleného rozhodčího za:
– druhé družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží;
– čtvrté družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží;

Školení rozhodčích nováčků pro sezónu 2022/2023. Školení se uskuteční v úterý 11. 10. 2022. v 17:00