Granty MŠMT

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

k čerpání státních neinvestičních prostředků – vyplňuje příjemce dotace

 

za rok:  2017

Program č.: VIII

Rozhodnutí č.: 502017_8_1424

Dodatky č.:

Celková dotace v tis. Kč: 404

Příjemce dotace: Sportovní kluby Dvojka Praha z.s.

IČO: 49625519

Komentář:

– slovní popis čerpání a využití prostředků s ohledem na obsahové vymezení programu

– procentuální čerpání mzdových nákladů

– stručný popis specifických a mimořádných záležitostí při čerpání prostředků

 

Text komentáře:

Dotace byla využita v období 1. 1. až 31. 12. 2017 především na pokrytí mezd trenérů, kteří jsou odměňováni na základě DPP, a to ve výši 299 800 Kč, což z celkové dotace, přidělené našemu oddílu v rámci Programu VIII, činilo 74,2 % a pokrylo 100 % našich nákladů na trenéry.

Zbytek dotace ve výši 104 200 Kč, což je 25,8 % z celkové částky, jsme použili na úhradu části nájemného, do kterého patří platby za pronájmy haly a tělocvičny.

Celkově jsme na projekt čerpali částku 696 091 Kč a z obdržené dotace v rámci Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech jsme na tento projekt využili 100 % výši dotace, tedy 404 000 Kč. Dotace nám pokryla projekt ve výši 58 %.

 

Datum: 9. 2. 2018

Zpracoval: Jakub Borovský

Schválil: Josef Tůma