Aktualizace přihlášek a informace o platbě členských příspěvků na sezonu 2022 – 2023

Aktualizované přihlášky najdete na zde.

Členský příspěvek na rok 2022–2023 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Za podzim 2022 se příspěvky vybírají do 30. 10. 2022.

Za druhé a další dítě v oddíle je stanovena částka 2500,- Kč.

Hledáme nové rozhodčí

Náš oddíl má povinnost získat 2 nové rozhodčí (starší 15 let). Nemáte ve svém okolí někoho, kdo by se chtěl rozhodčím stát? Děkujeme předem za pomoc.

Výpis z předpisu povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí pro soutěžní ročník 2022-2023
Tímto předpisem je stanovena obecná povinnost oddílu, jehož družstva startují v určitých soutěžích, mít vyškolené
rozhodčí. Tento předpis je vydáván za účelem zajištění průběhu všech soutěží.
1. Každý oddíl je povinen mít jednoho vyškoleného rozhodčího za:
– druhé družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží;
– čtvrté družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží;

Školení rozhodčích nováčků pro sezónu 2022/2023. Školení se uskuteční v úterý 11. 10. 2022. v 17:00