Členské příspěvky

Členský příspěvek na rok 2023–2024 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (podzim 2023do 30. 10. 2023, jaro 2023 do 27. 1. 2024).  Z této částky hradí oddíl veškeré náklady na svou činnost (pronájmy, startovné, materiál, náklady na organizaci a zabezpečení, náklady na trenéry).

Za druhé a další dítě v oddíle je stanovena částka 2500,- Kč.

Z této částky hradí oddíl veškeré náklady na svou činnost (pronájmy, startovné, materiál, náklady na organizaci a zabezpečení, náklady na trenéry).

V případě potřeby bylo schváleno navýšení ve druhém pololetí na 4000,00 Kč za pololetí, za druhé a další dítě v oddíle by byla částka 3000,- Kč.