Členské příspěvky

Členský příspěvek na rok 2022–2023 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (podzim 2022 do 30. 10. 2022, jaro 2023 do 27. 1. 2023).  Z této částky hradí oddíl veškeré náklady na svou činnost (pronájmy, startovné, materiál, náklady na organizaci a zabezpečení, náklady na trenéry).

Za druhé a další dítě v oddíle je stanovena částka 2500,- Kč.

Z této částky hradí oddíl veškeré náklady na svou činnost (pronájmy, startovné, materiál, náklady na organizaci a zabezpečení, náklady na trenéry).