Členské příspěvky

Členský příspěvek na rok 2021 – 2022 byl na období září až prosinec 2021 stanoven ve výši 3000,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (podzim 2021 do 7. 10. 2021, jaro 2022 bude členský příspěvek ve výši 3500 Kč, stanovené valnou hromadou se splatností do 26. 1. 2022).

Za druhé a další dítě v oddíle je stanovena částka 2500,- Kč.

 

Z této částky hradí oddíl veškeré náklady na svou činnost (pronájmy, startovné, materiál, náklady na organizaci a zabezpečení, náklady na trenéry).