Jilemnice 2022 – 4. den 17. 8. 2022

Čtvrtý den je tradičně odpočinkový.  Tento den je bez rozcvičky a jako dopolední program je návštěva bazénu. Po obědě a poledním klidu se budou všichni těšit do Jilemnice a na nákupy. Večerní program střelba, hry. Kluci si dali softbal.

Traduičně byl bazén, na jehož fotogalerii je přístup pouze se jménem a heslem.

Fotogalerie čtvrtý den 17. 8. 2022