Přihlášky na tréninky 3. 5. 2021, 5. 5. 2021 a 6. 5. 2021 mladší a starší žákyně

Na pondělní trénink 3. 5. 2021 jsou přihlášené : 1. Naty Černá, 2. Bára Hejnová, 3. Lucka Jakubičková, 4. Kačaba Hrehorová, 5. Kačka Péťa Krámková, 6. Gába Líznerová, 7. Johanka Ryglová, 8. Jana Semenyshyna, 9. Terezka Urbánková, 10. Kačka Vachulková, 11. Jolča Bohuňková, 12. Kamča Bohuňková

Na středeční trénink 5. 5. 2021 jsou přihlášené : 1. Naty Černá, 2. Bára Hejnová, 3. Lucka Jakubičková, 4. Kačaba Hrehorová, 5. Kačka Péťa Krámková, 6. Gába Líznerová, 7. Johanka Ryglová, 8. Jana Semenyshyna, 9. Kačka Vachulková, 10. Jolča Bohuňková, 11. Kamča Bohuňková, 12. Terezka Urbánková.

Na čtvrteční trénink 6. 5. 2021 jsou přihlášené : 1. Naty Černá, 2. Lucka Jakubičková, 3. Kačaba Hrehorová, 4. Kačka Péťa Krámková, 5. Gába Líznerová, 6. Johanka Ryglová, 7. Jana Semenyshyna, 8. Klárka Zakouřilová, 10 Bára Kubková.

Další přihlášky pouze zavoláním na mobil.

Přihlášky na trénink 28. 4. 2021 a 29. 4. 2021

Na středeční trénink jsou přihlášené : 1. Naty Černá, 2. Bára Hejnová, 3. Lucka Jakubičková, 4. Kiky Kulková, 5. Gába Líznerová, 6. Jana Semenyshyna, 7. Terezka Urbánková, 8. Kačaba Hrehorová, 9. Kačka Péťa Krámková, 10. Johanka Ryglová, 11. Klárka Zakouřilová, 12. Kačka Vachulková.

Na čtvrteční trénink jsou přihlášené : 1. Terezka Urbánková, 2. Jana Semenyshyna, 3. Lucka Jakubičková, 4. Kiky Kulková, 5. Gába Líznerová, 6. Kačaba Hrehorová, 7. Kačka Péťa Krámková, 8. Johanka Ryglová.

Trénink mladších a starších žákyň v pondělí 26.4.2021

V pondělí 26.4.2021 bude trénink mladších a starších žákyň na hřišti od 16 hodin. Sraz je v 15,50 hodin na hřišti. Trénink bude končit v rozmezí 17,30 – 18,00 hodin. Podle stanovených podmínek se tréninku může zúčastnit 12 účastníků.

Přihlášeny jsou :   1. Naty Černá, 2. Lucie Jakubičková, 3. Kristina Kulková, 4. Gábina Líznerová, 5. Johana Ryglová, 6. Jana Semenyshyna, 7. Terezka Urbánková, 8. Kamila Bohuňková, 9. Jolana Bohuňková, 10 Kačka Vachulková, 11 Kačka Péťa Krámková, 12. Kačaba Hrehorová. Tím je počet hráček vyčerpán. Můžete se hlásit přes kurz na další tréninky.

Dalším zájemcům bohužel už nemůžeme vyhovět.

Předpokládané počasí:  slunečno, chladno cca 11 stupňů, je nutná bunda na oblečení po tréninku. Všichni přijdou ve sportovním!

Organizace tréninků elévů chlapců narozených 2011 a 2010 po povolení činnosti sportovních klubů.

Online tréninky budou probíhat ve dnech pondělí, čtvrtek od 17,00 hodin do 18,30 hodin.

Do doby normálního stavu trénování, se bude nadále pokračovat v trénincích na hřišti ve dnech pondělí, čtvrtek v době od 15,00 do 16,30 hodin – sraz bude na hřišti, šatny podle nařízení příslušného ministerstva.

Po obnovení činnosti klubu bez omezení (tréninky v hale) se vrátíme k původnímu rozpisu tréninků:

pondělí hala 15,30 – 17,30

středa hala 15,30 – 17,30

čtvrtek hřiště, velký povrch 15,30 – 17,00

Zároveň dochází ke změně zařazení této kategorie do kategorie mladších žáků pro sezonu 2021 – 2022, kam přechází všechny děti.

Na schůzce rodičů bylo přijato stanovisko k testování, v případě nutnosti, pro sportovní činnost.

Výše uvedené platí, pokud nebude vládním nařízením změněn stav.

 

Organizace tréninků přípravek chlapců narozených 2011 a mladších po povolení činnosti sportovních klubů.

Do 23. 4. 2021 budou tréninky probíhat online ve dnech pondělí, čtvrtek od 18,00 hodin do 19,00 hodin.

Do doby normálního stavu trénování, se bude nadále pokračovat v trénincích na hřišti ve dnech pondělí, čtvrtek v době od 16,00 do 17,30 hodin – sraz bude na hřišti, šatny podle nařízení příslušného ministerstva.  Vyzvedávání dětí bude v 15,30 z družiny a děti budou převedeny na hřiště, kde se k nim v 16,00 hodin připojí ostatní, které neměly výuku.

V tomto časovém harmonogramu budou tréninky pokračovat i po obnovení činnosti klubu bez omezení (tréninky v hale).

Zároveň dochází ke změně zařazení této kategorie do kategorie elévů pro sezonu 2021 – 2022, kam přechází všechny děti s výjimkou narozených v roce 2010.

Na schůzce rodičů bylo přijato stanovisko k testování, v případě nutnosti, pro sportovní činnost.

Výše uvedené platí, pokud nebude vládním nařízením změněn stav.

Organizace tréninků mladších a starších žákyň po částečném obnovení činnosti sportovních klubů.

Do doby normálního stavu trénování se bude nadále pokračovat v trénincích na hřišti ve dnech pondělí, čtvrtek v době od 16 do 18 hodin – sraz bude na hřišti, šatny podle nařízení příslušného ministerstva.

Ve středu bude probíhat online trénink v době od 17 do 19 hodin.

Po obnovení činnosti klubu bez omezení (tréninky v hale) se vrátíme k původnímu rozpisu tréninků:

Mladší žákyně a starší žákyně :

pondělí – hala 17,00 – 19,00 hodin;

středa – hala 17,00 – 19,00 hodin;

čtvrtek – velký povrch, hřiště 17,00 – 19,00 hodin;

Zároveň dochází ke sloučení obou těchto dívčích kategorii do jednoho týmu  – starších žákyň pro sezonu 2021 – 2022.

Na schůzce rodičů bylo přijato stanovisko k testování, v případě nutnosti, pro sportovní činnost.

Je třeba do 16. 4. 2021 poslat přihlášku na soustředění.

Koncem dubna bude provedena kontrola úhrady členský příspěvků.

Výše uvedené platí, pokud nebude vládním nařízením změněn stav.

Úprava tréninků v době od 9. 4. 2021 do vstupu do normálního stavu kategorie elévek a přípravky holčiček

Úprava tréninků v době od 9. 4. 2021do návratu do lepších podmínek (tréninky venku, v hale). Od týdne 12. 4. 201 budou tréninky pravidelně 2 x týdně (pondělí, středa). Před návratem do normálu budete obesláni dotazníkem, ne jehož základě upřesníme situaci. Nadále platí, co nejrychleji poslat přihlášky na soustředění.

Soustředění 2021

Soustředění se uskuteční v těchto termínech pro kategorie:

7. 8. – 14. 8. 2021 pro kategorie ročníky narození 2010 a mladší  Přihláška narození 2010 a mladší  Přihláška narození 2010 a mladší (dokument Google)

14. 8. – 21. 8 . 2021 pro kategorii ročníky narození 2009 a starší Přihláška narození 2009 a starší  Přihláška narození 2009 a starší (dokument Google)

Přihlášky odevzdávejte co nejdříve, prosím. Termín uzávěrky je 8. 4. 2021.

Organizace a úprava členských příspěvků na 1. pololetí roku 2021

Organizace členských příspěvků v prvním pololetí roku 2021 se stanovují na částku 500,- Kč na celé první pololetí 2021. V tomto pololetí nebude poskytována sleva na druhé a další dítě.

Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (do 14. 2. 2021).

Další nastavení bude upřesněno podle epidemiologické situace.

Organizace a úprava plateb členských příspěvků v průběhu sezony 2020 – 2021

Organizace členských příspěvků v průběhu sezony 2020 – 2021 se upravuje takto. Vzhledem k již zaplaceným členským příspěvkům není reálné vracet tyto členské příspěvky i z důvodu, že některé platby byly hrazeny pomocí státních prostředků FKSP a zdravotních pojišťoven, z těchto důvodů ponecháváme výši členských příspěvků na původní výši. Úprava bude provedena v prvním pololetí roku 2021 při druhé platbě. O výši příspěvků budete informování.

Úprava členských příspěvků ve druhém pololetí 2020. Na základě skutečností a situace s Covid-19, upravujeme úhradu členských příspěvků na druhé pololetí 2020.

Členský příspěvek na rok 2020 – 2021 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (podzim 2020 do 30. 9. 2020, jaro 2021 do 27. 1. 2021).  Způsob úhrady je možný rozděleně po měsíčních splátkách:

Částku 3500,- Kč je možné rozdělit na 700,- Kč měsíčně (na 5 měsíců – září – leden). Na druhé dítě v SK Dvojka Praha je sleva = částka 500,- Kč za měsíc.

Příklad: Dva sourozenci – měsíční platby jsou 700  + 500 = 1200 Kč.