Aktualizace přihlášek a informace o platbě členských příspěvků na sezonu 2022 – 2023

Aktualizované přihlášky najdete na zde.

Členský příspěvek na rok 2022–2023 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Za podzim 2022 se příspěvky vybírají do 30. 10. 2022.

Za druhé a další dítě v oddíle je stanovena částka 2500,- Kč.