Jak budeme postupovat v případě komplikací s COVID-19

ČESKÝ FLORBAL NASTAVIL PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ DO NOVÉ SEZONY

Obrázek ke článku

Ideální scénář příští florbalové sezony zní jasně – dohrát vše tak, jak je plánováno. Nicméně s ohledem na nejistotu, kterou způsobují především opatření kvůli onemocnění covid-19, vytvořil Český florbal hlavní principy, podle kterých by se mělo postupovat v sezoně v případě, že nebude moci být hrána podle plánu. Pravidla vznikla po diskuzi se zástupci elitních oddílů i s hejtmany jednotlivých florbalových krajů. ​​​

Následující článek je obsáhlý, nicméně má za cíl seznámit s principy a vysvětlit jejich cíle, stejně jako krátká infografika, která stručněji popisuje možné cesty řešení v soutěžích.

Rozhodnout o mistrech, postupujících i sestupujících na hřišti. Jednoznačný cíl, v který doufá asi většina sportovních příznivců. Po předčasně ukončené minulé sezoně si Český florbal dal před tou nadcházející jasný úkol – co nejlépe se připravit na možné varianty, které mohou nastat v případě, že soutěž bude muset být omezena s ohledem na vládní či jiná opatření. A pravidla vydat na začátku nové sezony tak, aby týmy věděly, s čím mohou v sezoně počítat. Vzhledem k tomu, že se situace mění každým týdnem, je nutné i v rámci následných postupů zachovávat flexibilní možnosti reakcí na situace, které přijdou. Bohužel aktuálně nikdo není schopen predikovat vývoj koronavirové pandemie, současně však je cílem co nejtransparentněji nastavit hlavní principy pro postup v rámci řízení soutěží během následující sezony.

Níže naleznete výčet těch hlavních principů, podle kterých se bude v sezoně postupovat v případně nutnosti.

1. Posun termínu dohrání soutěží
Zatímco v minulých letech končila sezona standardně od poloviny dubna až do začátku května, ta příští se může protáhnout až do června. Závazný termín pro určení postupujících a sestupujících je stanoven na 6. června 2021, a to především s ohledem na to, aby nebyla ohrožena příští sezona – k té se vážou přihlášky, rozlosování i dostatečný čas pro kluby na zarezervování hal pro své zápasy. Sezona se tak může protáhnout o více než měsíc a nabízí tak klubům termínové možnosti pro dohrání soutěží na hřišti. Současně je snížena na minimum příprava následující sezony. Ještě pozdější termín platí pro dohrání play-off Livesport Superligy a Extraligy žen, který je stanoven na 30. června 2021. Tento den je tak poslední, kdy může dojít na určení mistrů soutěže. Tyto dvě elitní soutěže mají výjimku z důvodu nenarušení přihlášek do soutěží na další rok a také proto, že tato elitní play-off neovlivňují postupy či sestupy na další sezonu.

2. Prioritou je odehrát základní část
Pro všechny soutěže platí preference odehrání základní části. Pokud by tedy opatření zasahovala do průběhu sezony, hlavní snahou bude dohrát všechny zápasy základní části, případně co nejvíce utkání, která bude možná absolvovat v daném termínu. Týmy získají více času na odehrání utkání proto, aby se nesehraná utkání nemusela kontumovat. K tomu by došlo pouze ve výjimečném případě, pokud by někdo nedokázal odehrát základní část ani v prodlouženém termínu, popřípadě dokonce ani v ochranném pásmu (viz níže). Na konci sezóny by měly mít týmy vyrovnané počty utkání pro určení pořadí.

3. Konečné pořadí může být určeno po odehrání alespoň 50 % zápasů
Základní část je považována jako sportovně nejspravedlivější cesta k určení vítězů v případě, že sezona nemůže být dohrána, resp. nezůstane dostatečný prostor pro odehrání nadstaveb. V případě, že dojde k odehrání alespoň 50 % základní části, může VV rozhodnout o konečném pořadí (včetně postupů a sestupů). Cílem tohoto principu je zajistit prostupnost soutěží a neodebrat motivaci týmům hrajícím o postup do vyšší soutěže.

4. Nadstavby se budou řešit podle vývoje a za předpokladu ukončení základní části
V případě, že se zvládne odehrát základní část a bude prostor pro dohrání nadstaveb, jsou připraveny různé termínové scénáře. Bude možné například snížení počtu vítězných utkání za účelem získání prostoru k dohrání soutěže či v krajním případě i úprava systému nadstaveb. O těchto změnách může rozhodnout výkonný výbor a podrobněji jsou možnosti uvedeny v přiloženém dokumentu.

5. Termíny pro určení principů a systému dohrání soutěží
Výkonný výbor určí podle aktuálního stavu soutěží a stanovisek odborných komisí, jakým způsobem bude sezona dohrána. Zda budou konečné výsledky za základní část, nebo se bude hrát nadstavba. Zároveň může určit případné výjimky pro nadstavby – viz předchozí bod. První termín pro stanovení podrobnějšího plánu v elitních soutěžích je nejpozději koncem ledna 2021. Pro ostatní soutěže je tento termín určen nejpozději měsíc před termínem konce základní části  –  samozřejmě další postup závisí na vývoji epidemiologické situace.

6. Možnost odložení utkání v případě karantény v týmu
Dosud bylo možné si odložit utkání jen v případě, že je celé družstvo v karanténě (platný princip soutěžního řádu před pandemií). Nově bude možné v případě karantény, která nezasáhne celé družstvo, odložit utkání i za podmínek specifikovaných níže:

 • Elitní soutěže (Livesport Superliga, Extraliga žen a 1.liga mužů)
  V elitních soutěžích má právo na odklad utkání tým, který má v karanténě 9 a více hráčů z aktuální soupisky.
 • Ostatní soutěže
  U ostatních soutěží má tým právo na odložení utkání ve chvíli, kdy je v karanténě minimálně 50 % hráčů z aktuální soupisky.

7. Ochranné pásmo v případě karantén

a) Český florbal nově zavádí maximálně 14denní ochrannou lhůtu pro možnost dohrání odložených utkání z důvodu karantén či v případě přerušení soutěží z důvodu nařízení státních orgánů. Využít ochranného pásma lze za splnění jedné z následujících podmínek:
i.     Utkání se mělo hrát v posledních 14 dnech standardního termínu základní části
ii.    Utkání již bylo jednou odloženo kvůli karanténě soupeře, nyní jde do karantény tým, který o odklad ještě nežádal, a již by nebylo možné stihnout utkání odehrát do stanoveného termínu konce základní části.
​iii.    Utkání v nadstavbě není možné z důvodu karantény odehrát v termínovém rozmezí určeném pro danou fázi soutěže

b) V případě, že tým bude umístěn do karantény, má možnost požadovat, aby své utkání nemusel hrát až 5 dní od konce této karantény. Tuto možnost však tým využít nemusí a své utkání může sehrát i dříve než po uplynutí 5 dnů – vždy bude upřednostněna dohoda oddílů. Toto platí pouze v utkáních, která budou hrána do standardního termínu konce základní části. Po této lhůtě ochranné pásmo neplatí, protože jinak by nadstavby nebylo možné odehrát.

V případě, že utkání nemůže být odehráno v původním termínu, má pořádající družstvo povinnost do tří dnů od tohoto termínu domluvit se soupeřem termín náhradní. V případě, že se tak nestane, určí datum, čas i místo utkání soutěžní úsek.

8. Určení pořadí v případě nedohrání základní části
Výše uvedená opatření pomohou zajistit, že se povede dohrát základní části všech soutěží. Teoreticky je však možné, že by mohlo opět dojít ke kompletnímu ukončení sezóny – například pokud vláda zakáže pořádat jakékoliv sportovní akce.

V takové situaci nemusí mít všechny týmy shodný počet odehraných zápasů. K určení pořadí dojde na základě koeficientu, který je vypočítán z aktuálně odehraných zápasů a bodů, které tým získal.  Současně je na rozhodnutí VV, zda využije principu a rozhodne o postupech a sestupech i při nedohrání kompletní základní části s dodržením pravidla 3 výše.

9. Hygienická opatření
S ohledem na co největší ochranu vydává Český florbal hygienická pravidla směrem k pořádání utkání a turnajů a vyzývá pořadatele k jejich dodržování. Níže naleznete stručný výčet těch nejdůležitějších, kompletní přehled naleznete v přiloženém dokumentu:

 • Zajistit dostatek dezinfekce pro týmy, diváky, pořadatele a její dostupnost po celou dobu pořádání utkání či turnaje.
 • Před ani po utkání si týmy, trenéři a rozhodčí nepodávají ruce – stejně tak u ceremoniálů nejlepších hráčů atd.
 • Střídačky se v průběhu zápasu nemění. Pokud by k tomu došlo z nařízení rozhodčích kvůli rovnosti podmínek v hale, je nutná dezinfekce střídaček před střídáním stran. Mezi zápasy je nutné dezinfikovat střídačku vždy.
 • Týmy mají oddělené šatny a nesetkávají se s hráči jiných týmů ani s rozhodčími.
 • Je nutné zajistit, aby se týmy neshlukovaly – zrušení/úprava nástupů na hřiště, postupný odchod do šaten (každý tým zvlášť).
 • Dle aktuálního vládního nařízení musí roušku povinně nosit všichni diváci v hale, realizační týmy i pořadatelé. Výjimku mají hráči v průběhu zápasu a rozhodčí.
 • Rozestupy mezi tribunou s diváky a účastníky utkání (rozhodčí, hráči, realizační tým) musí být po celou dobu minimálně 2m.
 • Zamezit vstupu diváků pro volný pohyb na hrací ploše během přestávek – výjimkou je organizovaný doprovodný program za splnění hygienických pravidel.
 • Český florbal nadále čeká na směrnice od Národní sportovní agentury (NSA), s ohledem na blížící se začátek sezony ale nebylo možné dále čekat. Je však možné, že na základě pravidel NSA dojde ještě k úpravám některých principů.

Veškeré informace najdete zde v dokumentu: Úpravy a opatření k organizaci soutěží ČF v sezóně 2020/2021 v souvislosti s opatřeními vůči nemoci COVID-19

– Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-nastavil-pravidla-fungovani-do-nove-sezony#sthash.L806Yxw2.dpuf