Upřesnění mimořádných opatření 2

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření.

V souvislosti s tímto nařízením se přerušují veškeré tréninky a utkání SK DVOJKA PRAHA z.s. po dobu účinnosti tohoto nařízení.

Členům může být nabídnuta pomoc ve formě doporučení různých cvičení za účelem udržení sportovní a fyzické kondice.