Mimořádná organizační opatření

Vážení rodiče, hráčky, hráči,

 v návaznosti na opatření Bezpečnostní rady státu a vyjádření Českého florbalu došel Výkonný výbor regionu PHaSČ k rozhodnutí:

Regionální soutěže hrané košovým způsobem (starší žáci a žákyně, mladší žáci a žákyně, elévové a elévky, přípravka), jsou o víkendech 14. – 15. března a 21. – 22. března úplně zrušeny bez náhrady.

Tréninky jsou prozatím zrušeny, o nastalých změnách Vás budeme neprodleně informovat.

Nastalou situaci budeme pravidelně monitorovat, bohužel v tento moment jsme nuceni udělat výše uvedená opatření. Stanovisko platí pro následující dva týdny. V případě dalších restrikcí ze strany státu budeme na situaci příslušně reagovat.

Na závěr v krátkosti pár důležitých bodů k turnajům, které se budou hrát:

·       všechny turnaje se odehrají BEZ DIVÁKŮ

·       pořadatel je povinen zajistit, aby se v jeden okamžik v hale nenacházelo více než 100 osob (hráčů, členů realizačních týmů, pořadatelů, rozhodčích, delegátů, technického personálu haly atp.)

·       dbejte prosím na dodržení základních hygienických pravidel

V případě uzavření haly provozovatelem (školy atp.), prosíme, pokuste se uspořádat turnaj v jiné hale. Pokud to nebude možné, budeme společně řešit odložení na jiný termín.

Mimořádná organizační opatřeníDěkujeme všem za pochopení a doufáme v brzký návrat do běžného florbalového režimu!