Podmínky pro účast na tréninku od 11. 5. 2020

Sportování venku:

Děti přijdou oblečené na trénink, nemáme šatny k dispozici. V případě nepříznivého počasí bude trénink zkrácen.

Pod dobu tréninku jsou všichni povinni dodržovat hygienická pravidla, včetně používání dezinfekce na toaletách.

V případě příznaků virových onemocnění se nesmí dítě tréninku zúčastnit.

Opatření platná po 11.5.2020

Platí stejná pravidla jako pro sportování ve vnitřních prostorách, tedy mezi sportovci musí být zachována potřebná vzdálenost nejméně 2 metry a dodržena účast nejvýše 100 osob.

Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku, tato povinnost však nadále platí pro jejich doprovod či pro trenéry.

Je třeba dodržovat hygienu podobným způsobem jako vnitřních sportovišť – dezinfekce rukou, společných pomůcek a vybavení.

Sportování ve vnitřních prostorách:

Za současného stavu provozovatel tělocvičen a sportovní haly neumožňuje sportování. Rozhodnutí závisí samostatně na každém provozovateli. Zejména u školních tělocvičen to může být velice problematické.