Platba soustředění

Všem, kteří v létě jedou na soustředění do Jilemnice, připomínáme platbu zálohy 2000 Kč, která musí být zaplacena nejpozději do 3. 5. 2017.

Cena soustředění: 3500 Kč. (Výjimkou jsou starší žáci – trenér Borovský, kteří spí v tělocvičně na matracích, ti mají cenu 3000 Kč)

Záloha : 2000 Kč do 3. 5. 2017

Doplatek : 1500 Kč (SŽ 1000 Kč) do koncem měsíce června převodem!!!

Platby se hradí ve prospěch účtu SK Dvojka Praha číslo 361947021/0100, KB Roztylská 2232/17, 148 00, Praha 11.

Variabilní symbol je rodné číslo člena bez lomítka a do zprávy napište příjmení a slovo „soustředění“.

S případnými problémy či dotazy ohledně soustředění se obracejte na Jakuba Borovského (kuba.borovsky @centrum.cz, popřípadě tel.: 605 021 706).