Organizace tréninků mladších a starších žákyň po částečném obnovení činnosti sportovních klubů.

Do doby normálního stavu trénování se bude nadále pokračovat v trénincích na hřišti ve dnech pondělí, čtvrtek v době od 16 do 18 hodin – sraz bude na hřišti, šatny podle nařízení příslušného ministerstva.

Ve středu bude probíhat online trénink v době od 17 do 19 hodin.

Po obnovení činnosti klubu bez omezení (tréninky v hale) se vrátíme k původnímu rozpisu tréninků:

Mladší žákyně a starší žákyně :

pondělí – hala 17,00 – 19,00 hodin;

středa – hala 17,00 – 19,00 hodin;

čtvrtek – velký povrch, hřiště 17,00 – 19,00 hodin;

Zároveň dochází ke sloučení obou těchto dívčích kategorii do jednoho týmu  – starších žákyň pro sezonu 2021 – 2022.

Na schůzce rodičů bylo přijato stanovisko k testování, v případě nutnosti, pro sportovní činnost.

Je třeba do 16. 4. 2021 poslat přihlášku na soustředění.

Koncem dubna bude provedena kontrola úhrady členský příspěvků.

Výše uvedené platí, pokud nebude vládním nařízením změněn stav.