Organizace a úprava členských příspěvků na 1. pololetí roku 2021

Organizace členských příspěvků v prvním pololetí roku 2021 se stanovují na částku 500,- Kč na celé první pololetí 2021. V tomto pololetí nebude poskytována sleva na druhé a další dítě.

Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (do 14. 2. 2021).

Další nastavení bude upřesněno podle epidemiologické situace.