Organizace a úprava plateb členských příspěvků v průběhu sezony 2020 – 2021

Organizace členských příspěvků v průběhu sezony 2020 – 2021 se upravuje takto. Vzhledem k již zaplaceným členským příspěvkům není reálné vracet tyto členské příspěvky i z důvodu, že některé platby byly hrazeny pomocí státních prostředků FKSP a zdravotních pojišťoven, z těchto důvodů ponecháváme výši členských příspěvků na původní výši. Úprava bude provedena v prvním pololetí roku 2021 při druhé platbě. O výši příspěvků budete informování.

Úprava členských příspěvků ve druhém pololetí 2020. Na základě skutečností a situace s Covid-19, upravujeme úhradu členských příspěvků na druhé pololetí 2020.

Členský příspěvek na rok 2020 – 2021 byl stanoven valnou hromadou na 3500,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte (podzim 2020 do 30. 9. 2020, jaro 2021 do 27. 1. 2021).  Způsob úhrady je možný rozděleně po měsíčních splátkách:

Částku 3500,- Kč je možné rozdělit na 700,- Kč měsíčně (na 5 měsíců – září – leden). Na druhé dítě v SK Dvojka Praha je sleva = částka 500,- Kč za měsíc.

Příklad: Dva sourozenci – měsíční platby jsou 700  + 500 = 1200 Kč.