Členské příspěvky na období leden 2020 – červen 2020

Vzhledem k situaci se upravuje výše členského příspěvku na období leden – červen 2020 na 2400,00 Kč za pololetí. Hradí se převodem ve prospěch účtu, variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Z této částky hradí oddíl veškeré náklady na svou činnost (pronájmy, startovné, materiál, náklady na organizaci a zabezpečení, náklady na trenéry).

O přeplatek původní částky ve výši 1100, – Kč, je nutno požádat písemně na adresu skdvojka(zavináč)seznam.cz, s uvedením čísla účtu na který má být přeplatek vrácen.

Pokud nebudete chtít přeplatek vracet, rádi si ho ponecháme, jako Váš dar, za který děkujeme.