PG starší žáci – časový harmonogram

Časový harmonogram:

Úterý:

7:50 sraz v hale Vinohrady

8:40 – 10:00 – zápas, protažení, sprcha

10:00 – 12:50 volno

12:50 sraz v hale Vinohrady

13:40 – 15:00 zápas, protažení, sprcha

15 – 16:20 – Harfa, lasergame

17:20 – 18:00 – B12 na Hamru

18:00 a dál volno

Středa:

7:10 sraz v hale Vinohrady

8:00 – 9:20 – zápas, sprcha, protažení

Dále uvidíme.